dkdivers-logo

Dykkerfirmaernes Brancheforening blev stiftet i 1984 som en landsorganisation for danske dykkervirksomheder.

Foreningens formål er ved godt samarbejde og fælles optræden at varetage interesser, samt medvirke til en hensigtsmæssig ordning af arbejds- og erhvervsforhold i dykkerbranchen.

Bestyrelsen består af 3 valgte personmedlemmer, som skiftevis er på valg hvert år.

Foreningen har gennem årene udført et stort arbejde i forhold til myndigheder og ny lovgivning inden for dykkerområdet, ligesom foreningen til stadighed gør et stort arbejde for, at branchen skal levere den bedste standard.

I Danmark er der ca. 20 registrerede virksomheder indenfor kommerciel dykning. Disse virksomheder ønsker, gennem brancheforeningen, at sikre sig indflydelse på alle beslutninger, der fra branchen selv eller fra myndighederne træffes om branchens virke.

Danske dykkerfirmaer arbejder over det meste af verden.